Захист персональних даних

Інформація щодо захисту персональних даних

Компанія Elliot Homes a.s., зареєстрована в господарському реєстрі, що ведеться Обласним судом в Остраві, секція B, вкладиш 11427, ідентифікаційний номер 17393019, юридична адреса: Гусова 406, Старе Место, 739 61 Тршинець (далі – „Розпорядник“), як постачальник послуг, що пропонуються через веб-сайт www.mooy.cz, і одночасно розпорядник персональних даних, інформує своїх клієнтів, договірних партнерів та інших зацікавлених осіб про обробку персональних даних, яка відбувається в рамках діяльності Розпорядника..

Розпорядник обробляє персональні дані з наступних законних причин і цілей:

a. Подання запиту на отримання пропозиції в рамках проекту mooy та заповнення контактної та інформаційної форми, перевірка кредитоспроможності клієнта

Якщо клієнт зацікавлений у послугах, що надаються в рамках проекту mooy, він заповнює контактну та інформаційну форму. На основі наданої клієнтом інформації згодом оцінюється його кредитоспроможність і визначається ступінь можливості співпраці між розпорядником і клієнтом.

Інформація, яку клієнт надає про себе в контактно-інформаційній формі, обробляється з метою проведення переддоговірних заходів на прохання клієнта. Як уже згадувалося вище, ці заходи включають перевірку кредитоспроможності клієнта, перевірку банківських і небанківських реєстрів, земельного кадастру або центрального реєстру виконавчих проваджень і неплатоспроможності, а також розрахунок можливої майбутньої співпраці.

Наступні особисті дані обробляються з таких намірів:

 • основні ідентифікаційні та контактні дані клієнта (ім’я, прізвище, електронна пошта, телефон, номер народження, сімейний стан)
 • інформація про економічне становище та доходи клієнта (освіта, джерело регулярного доходу та інформація про це джерело, розмір доходу, інформація про вторинні доходи, власні ресурси клієнта),
 • інформація про партнера, в тому числі співзаявника (вік партнера, сума основного та додаткового прибутку),
 • інформація про витрати клієнта (кількість дітей на утриманні, інформація про регулярні щомісячні витрати, в тому числі витрати співзаявника),
 • інформація, отримана з реєстрів і записів, а також в результаті інших пошукових дій розпорядника, зокрема інформація, доступна з вищезазначених джерел,
 • інформацію про бажане житло (бажане місце розташування, тип нерухомості, бажаний часовий горизонт)

Якщо розпорядник оцінює, що співпраця між розпорядником і клієнтом є неможливою, персональні дані клієнта видаляються протягом двох місяців з дня повідомлення про цей факт клієнту. Якщо між клієнтом і розпорядником укладено договір, персональні дані обробляються протягом строку, що дорівнює строку обробки персональних даних для цілей виконання договору.

Якщо клієнт заповнює пункт про надання інформації зазначеному фінансовому консультанту у формі, інформація про обробку запиту клієнта також надається цьому фінансовому консультанту.

b. Укладання договору з клієнтом

У разі досягнення угоди про співпрацю між клієнтом і Mooy укладається договірна документація. Обробка персональних даних відбувається з метою укладення та виконання договору. Крім того, персональні дані обробляються з метою виконання прав і обов’язків розпорядника, що випливають із правових норм (наприклад, бухгалтерські та податкові зобов’язання) або з метою законних інтересів компанії (наприклад, захист правових претензій та інтересів компанії).

У цьому контексті, зокрема, обробляються ідентифікаційні, контактні та клієнтські дані, а також інформація про зобов’язання та їх виконання в рамках договірних відносин.

c. Обробка персональних даних на підставі наданої згоди

Якщо клієнт надає розпоряднику згоду на обробку персональних даних, персональні дані також обробляються на підставі цієї згоди для цілей, прямо зазначених у цій згоді.

d. Використання веб – сторінки компанії

Якщо ви використовуєте веб-сайт розпорядника, файли cookie обробляються в цьому випадку також. Більш детальна інформація про цю обробку доступна тут https://mooy.cz/zasady-pouzivani-cookies.

У випадку користування веб – сторінкою розпорядника, відповідно відбувається обробка так званих файлів cookies. Більше інформації про цю обробку можете знайти за посиланням https://moy.cz/zasady-pouzivani-cookies.

Якщо вище не зазначено інше, персональні дані обробляються розпорядником переважно протягом строку дії договірних відносин з розпорядником, тобто протягом періоду можливості реалізації прав та обов’язків за цими договірними відносинами, зокрема протягом строку позовної давності та розумного періоду після закінчення строку позовної давності у випадку, якщо будь-яка претензія пред’являється після закінчення строку позовної давності.

Крім того, розпорядник вказує, що компанія обробляє персональні дані, які необхідні для належного надання послуг або для виконання всіх зобов’язань розпорядника, незалежно від того, чи випливають ці зобов’язання з договору або із загальнообов’язкових правових норм, незалежно від наданої згоди, протягом періоду часу, визначеного відповідними правовими нормами або відповідно до них (цей період обробки персональних даних може становити до 10 років).

У разі, якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди, це відбувається протягом строку, визначеного в цій згоді, або до її відкликання, якщо це відбувається до закінчення строку, на який було надано згоду. Якщо такий строк не визначений у згоді, компанія обробляє персональні дані протягом розумного строку, необхідного для виконання мети, для якої було надано згоду.

Персональні дані передаються або стають доступними третім особам, як в якості розпорядника, так і в якості обробника. До них належать, зокрема, постачальники ІТ-рішень та програмного забезпечення, постачальники юридичних, податкових, транспортних або бухгалтерських послуг тощо. Крім того, персональні дані надаються особам, які ведуть реєстри та інші записи, згадані вище, з метою пошуку в цих реєстрах і записах. Відповідно до інформації, наданої в пункті „а“ вище, персональні дані також можуть бути передані фінансовому консультанту клієнта, банку, в якому відкрито рахунок, на якому зібрані кошти клієнтів Mooy, страховій компанії з метою виконання нею своїх зобов’язань перед клієнтами Mooy.

У деяких випадках розпорядник може також передавати персональні дані в країни, які не входять до Європейської економічної зони, у зв’язку з використанням послуг певних іноземних компаній (Microsoft, Google, Facebook). Розпорядник буде передавати персональні дані тільки компаніям, які зобов’язуються ретельно захищати ваші персональні дані, і виключно зі Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на це, ми повинні попередити вас, що Сполучені Штати Америки є країною, яка не забезпечує належний рівень захисту персональних даних; це означає, між іншим, що державні органи Сполучених Штатів Америки можуть мати право на доступ до ваших персональних даних без ефективних засобів правового захисту.

У зв’язку з обробкою персональних даних клієнти мають певні права по відношенню до розпорядника. Ці права включають в себе:

1. Право на доступ – на основі цього права клієнт має право знати, які дані про нього обробляються, з якою метою, протягом якого часу, де збираються його персональні дані, кому вони передаються, хто їх обробляє за межами розпорядника та які інші права має клієнт щодо обробки його персональних даних. Хоча вся інформація повинна бути включена в цей документ, клієнт може звернутися до розпорядника за додатковою інформацією, якщо йому щось незрозуміло.

2. Право на внесення змін – якщо клієнт вважає, що персональні дані, які обробляє про нього розпорядник, є неточними або неповними, клієнт має право на їх зміну або доповнення без надмірної затримки.

3. Право на видалення – у деяких випадках клієнт має право на видалення своїх персональних даних. Персональні дані клієнта будуть видалені без надмірної затримки, якщо має одну з наступних причин:

 • персональні дані клієнта більше не потрібні для цілей, для яких вони оброблялися,
 • клієнт відкликає згоду на обробку персональних даних, якщо дані є необхідними для обробки і немає інших причин, з яких дані можуть продовжувати оброблятися,
 • клієнт реалізує своє право на заборону обробки (див. нижче в розділі „Право на відмову від обробки“) щодо персональних даних, які обробляються на підставі законних інтересів розпорядника, і встановлено, що таких законних інтересів, які б виправдовували таку обробку, більше не існує, або
 • які б виправдовували таку обробку, більше не існують, або
 • клієнт вважає, що обробка персональних даних, яку здійснює розпорядник, більше не відповідає загальнообов’язковим нормам.

Це право не поширюється на випадки, коли обробка персональних даних все ще необхідна для виконання юридичного зобов’язання розпорядника або для встановлення, здійснення або захисту правових претензій.

4. Право на обмеження обробки – в деяких випадках, на додаток до права на видалення, клієнт може скористатися правом на обмеження обробки персональних даних. Це право дозволяє клієнту в деяких випадках вимагати, щоб його персональні дані були відмічені і не підлягали подальшій обробці – в цьому випадку, однак, не назавжди (як у випадку з правом на видалення), а протягом обмеженого періоду часу. Розпорядник зобов’язаний обмежити обробку персональних даних, якщо:

 • клієнт заперечує точність персональних даних до того, як буде встановлено, які дані є правдивими,
 • персональні дані клієнта обробляються без належної правової підстави (наприклад, за межами того, що може бути оброблено), але клієнт або інша особа вважає за краще лише обмежити такі дані перед їх видаленням (наприклад, якщо вони все одно планують надавати такі дані розпорядникові в майбутньому),
 • персональні дані клієнта більше не потрібні для вищезазначених цілей обробки, але потрібні клієнту для встановлення, здійснення або захисту правових інтересів, або
 • клієнт заперечує проти обробки. Право на відмову більш детально описано нижче в розділі „Право на відмову від обробки“. На період, протягом якого з’ясовується, чи є відмова клієнта або іншої особи обґрунтованим, розпорядник зобов’язаний обмежити обробку персональних даних клієнта.

5. Право на перенесення – клієнт має право отримати від розпорядника всі свої персональні дані, надані клієнтом та оброблені на підставі згоди клієнта. Персональні дані клієнта надаються або будуть надані клієнту в структурованому, загальновживаному та машинозчитуваному форматі. Для того, щоб дані могли бути легко передані на прохання клієнта, це можуть бути тільки дані, які обробляються автоматично в електронних базах даних.

6. Право на відмову від обробки – клієнт має право відмовитися від обробки персональних даних, яка ґрунтується на законному інтересі розпорядника. У такому випадку розпорядник припиняє обробку персональних даних, за винятком випадків, коли існують переконливі законні підстави для продовження такої обробки. Розпорядник завжди припиняє обробку персональних даних клієнта для цілей прямого маркетингу після отримання відмови.

7. Право на відкликання згоди на обробку персональних даних – клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час у той самий спосіб, у який було надано згоду, або електронною поштою на контактну адресу, вказану нижче.

8. Право на подання скарги – клієнт може в будь-який час подати скаргу у зв’язку з обробкою його персональних даних до контролюючого органу, яким є Управління з питань захисту персональних даних, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Всі вищезазначені права можна застосувати до розпорядника, надіславши електронного листа на наступну електронну адресу: info@mooy.cz. Ця адреса також може бути використана для отримання будь-якої додаткової інформації щодо захисту персональних даних.

Запит клієнта буде розглянуто без надмірної затримки, але протягом максимум одного місяця. У виняткових випадках, зокрема через складність запиту клієнта або іншої особи, розпорядник має право продовжити цей термін ще на два місяці. Клієнт, звичайно, буде поінформований про будь-яке таке продовження та його причини.